Điểm giao dịch

Khách hàng đến địa điểm sau để giao dịch và nhận tiền vay:

Chi nhánh 1: 492 Trần Khát Chân , Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi nhánh 2: 974 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Chi nhánh 3: 62 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.